PEMBERITAHUAN KEPADA SISWA KELAS IX PELAKSANAAN TES IQ

PADA HARI          : SENIN

TANGGAL              : 9 NOVEMBER 2020

PEMBAGIAN KELAS DAN JAM DIATUR  SBB :

KELAS IX A – IX F     JAM 07.00 –  9.30

KELAS IF F – IX K      JAM 10.00 – 12.30

 

wajib membawa pensil 2B dan pulpen, memakai masker , pakaian bebas rapi bersepatu