MATERI BHS DAERAH

MATERI KELAS VIIA – VII K KLIK DISINI

Materi Kelas 7 tgl 12 oktober 2020:
A. Nyemak materi Profil Tokoh kang ana video.
B. Mangsuli pitakon.
1. Apa kang dimaksud profil tokoh iku?
2. Apa titikane teks profil tokoh iku?
3. Apa kang dikarepake perangan orientasi, prastawa lan resolusi? Terangna!

ULANGAN HARIAN  KELAS VIII A – VIII K  KLIK DISINI

 

 

MATERI KELAS  IX A – IX K

Assalamu’alaikum wr.wb. Materi kelas 9: 12 nopember 2020:
1. Ngumpulake tugas nulis teks sesorah tema pandem via wa (terakhir dina iki ditunggu ngati jam 22.00).
2. Kanggo siswa sing wis ngumpulake disinau materi nindakake sesorah ( kanggo persiapan praktek) buku kirtya basa kaca 76-78.
W asalamualaikum wr wb